Twój solidny partner
Pełnimy rolę profesjonalnego i solidnego dostawcy produktów metalowych dla sektora budowlanego, przemysłu i odbiorcy końcowego.

CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

 

Ambicją MET-PRIM Sp. z o.o. jest niesienie pomocy naszym klientom i pracownikom w osiągnięciu sukcesu. Zakres tej pomocy i zaangażowanie często wykracza jednak poza ramy ścisłych działań zawodowych. Budujemy z naszymi klientami relacje oparte na partnerstwie i włączamy się w życie społeczności, w której mieszkają i żyją nasi pracownicy. W ramach naszej strategii CSR ściśle przestrzegamy standardów wpisujących się w normę ISO 26000.

Nasze standardy:

Partrnerstwo w biznesie

 • Budujemy relacje biznesowe oparte na otwartości i uczciwości w procesie realizacji zamówień oraz usług.
 • Prowadzimy działalność biznesową zgodnie z zasadami wolnej konkurencji, etyki i fair play.
 • Współpracujemy z naszymi klientami dla osiągnięcia obopólnych i współmiernych korzyści.
 • Przestrzegamy zasad etycznych w relacjach z dostawcami oraz w działaniach sprzedażowych.
 • Dbamy o jakość i terminowość obsługi klienta.

Dzielenie się wartościami intelektualnymi

 • Wymieniamy się wiedzą i doświadczeniami z klientami dla osiągnięcia efektywności naszych wspólnych działań.
 • Wymieniamy się wiedzą i umiejętnościami z naszymi pracownikami.
 • Dążymy do tego, by pracownicy uczyli się od siebie.
 • Edukujemy klientów i dostawców oraz społeczność lokalną.
 • Dzielimy się naszymi doświadczeniami dotyczącymi odpowiedzialnego zarządzania.

Prawa człowieka i pracownika

 • Tworzymy godne warunki pracy.
 • Przestrzegamy praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika wynikających ze stosunku pracy.
 • Traktujemy pracowników z szacunkiem.
 • Jesteśmy otwarci na inicjatywy pracowników.

Przejrzystość prowadzonych działań

 • Budujemy wiarygodność podejmowanych działań poprzez ich weryfikację wewnętrzną i zewnętrzną.
 • Zarządzamy ryzykiem poprzez odpowiednie struktury, procedury i zgodność z regulacjami oraz przepisami prawa, a także poprzez monitoring podejmowanych działań.

Wpływ na rozwój społeczny

 • Inwestujemy w społeczność, w której działamy.
 • Angażujemy się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Wpływ na rozwój gospodarczy

 • Wspieramy lokalny rynek pracy.
 • Przyczyniamy się do rozwoju zdolności innowacyjnej regionu.

Odpowiedzialny marketing i rzetelna komunikacja

 • Zapewniamy rzetelność i kompletność przekazów marketingowych.
 • Nasza komunikacja jest:
 • dokładna – opierająca się na konkretnych faktach i danych.
 • kompletna – ujmująca wszystkie istotne informacje.
 • dostępna – dla wszystkich zainteresowanych.

 


Szybki kontakt

tel./fax: 044 682 24 60 / 044 682 31 25

PROJEKTY UE