Twój solidny partner
Pełnimy rolę profesjonalnego i solidnego dostawcy produktów metalowych dla sektora budowlanego, przemysłu i odbiorcy końcowego.

Rekrutacja

 

I ETAP: Aplikacja
 
Jeśli jesteś zainteresowany zamieszczoną przez MET-PRIM Sp. z o.o. ofertą pracy, prześlij do nas swoje CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: rekrutacja@met-prim.pl
Koniecznie zamieść numer referencyjny konkretnej oferty pracy w tytule e-maila lub w CV .

 

II ETAP: Selekcja aplikacji
 
Spośród nadesłanych aplikacji wybieramy kandydatów, którzy najlepiej spełniają podane w ogłoszeniu kryteria. Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę rekrutacyjną. Ich ilość zależy od liczby aplikacji spełniających kryteria. 

 

III ETAP: Rozmowa rekrutacyjna
 
Rozmowa rekrutacyjna przeprowadzana jest z bezpośrednim przełożonym oraz specjalistą ds. rekrutacji. Rozmowa ma na celu  poszerzenie naszej wiedzy na temat informacji zawartych w CV oraz liście motywacyjnym. Poza tym jesteśmy zainteresowani Twoim doświadczeniem oraz umiejętnościami, jak również Twoimi oczekiwaniami związanymi z przyszłą pracą. 
W trakcie rozmów staramy się również przekazać jak najwięcej informacji na temat firmy oraz specyfiki pracy na danym stanowisku.
 
W niektórych procesach, zwłaszcza gdy rekrutujemy na stanowiska kluczowe, istnieje konieczność spotkania z menedżerem wyższego szczebla. W takich sytuacjach mogą zostać zastosowane inne narzędzia rekrutacji.

 

IV ETAP: Wybór kandydata

Informację o wyniku procesu rekrutacji przekazujemy drogą telefoniczną lub e-mailową.
 

 


Szybki kontakt

tel./fax: 044 682 24 60 / 044 682 31 25

PROJEKTY UE