Twój solidny partner
Pełnimy rolę profesjonalnego i solidnego dostawcy produktów metalowych dla sektora budowlanego, przemysłu i odbiorcy końcowego.

Wartości

 

Jakość
 
Bazując na certyfikatach i sprawdzonych dostawcach surowców i materiałów, pracując na nowoczesnych maszynach i urządzeniach, działamy z należytą starannością i rzetelnością, co przekłada się na wysoką jakość naszych produktów.
 
 
Doskonałość operacyjna
 
Dążymy do ciągłego doskonalenia procesów w organizacji, co zabezpiecza ciągły wzrost efektywności pracy.
 
 
Otwartość i innowacyjność
 
Bacznie obserwujemy rynek i jego zmiany. Jesteśmy wrażliwi na jego potrzeby i otwarci na nowe rozwiązania. Dążymy do systematycznego wdrażania innowacyjnych technologii. Takie podejście pozwala nam rozwijać się i być konkurencyjnym.
 
 
Kompetencje
 
Klient jest dla nas najważniejszy. Koncentrujemy się na jego kompleksowej obsłudze. Odpowiedzialność i uczciwość pozwalają nam zdobywać zaufanie i utrzymywać trwałe realizacje z partnerami. Dlatego ważne jest, by obsługa klienta realizowana była na najwyższym poziomie.
 
 
Wzajemny szacunek
 
Budujemy naszą firmę poprzez wzajemny szacunek, wartości etyczne i dbałość o relacje pomiędzy naszymi pracownikami i klientami/partnerami.

Szybki kontakt

tel./fax: 044 682 24 60 / 044 682 31 25

PROJEKTY UE