Twój solidny partner
Pełnimy rolę profesjonalnego i solidnego dostawcy produktów metalowych dla sektora budowlanego, przemysłu i odbiorcy końcowego.

Wyróżnienia

 

Nagrody i wyróżnienia

2015

CERTYFIKAT "ZŁOTY PŁATNIK 2015"

Wyróżnienie przyznawane firmom za zachowanie najwyższych standardów płatniczych , potwierdzający przynależność do elitarnego grona rzetelnych i zaufanych firm, które uzyskały najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w 2015 roku.

 


2012

FIRMA ROKU 2012 ZATRUDNIAJĄCA OD 50-99 PRACOWNIKÓW

Firma Roku w Radomszczańskim Konkursie Przedsiębiorczości  w kategorii firm zatrudniających od 50 do 99 pracowników, przeprowadzanym przez Regionalną Izbę Przemysłowo–Handlową w Radomsku.

 


2012

GAZELA BIZNESU

Tytuł przyznany przez Puls Biznesu we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland, potwierdzający przynależność do Elitarnego Klubu Gazel Biznesu, czyli firmom dynamicznie rozwijającym się i zweryfikowanym pod względem wiarygodności i solidności.

2011

MEDAL 10-LECIA REGIONALNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W RADOMSKU

Medal przyznawany przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Radomsku za zasługi dla rozwoju Izby.

 

 

 


2010

FIRMA ROKU 2010 ZATRUDNIAJĄCA DO 50 PRACOWNIKÓW

Laureat 1 Radomszczańskiego Konkursu Przedsiębiorczości w kategorii Firma Roku zatrudniająca do 50 pracowników.

 

 


2009

X EDYCJA GAZEL BIZNESU

Potwierdzenie przynależności MET-PRIM Sp. z o.o. do Elitarnego Klubu Gazel Biznesu, czyli firm dynamicznie rozwijających się i zweryfikowanych pod względem wiarygodności i solidności. Przynależność potwierdzona przez Puls Biznesu we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland.


2008

IX EDYCJA GAZEL BIZNESU

Potwierdzenie przynależności MET-PRIM Sp. z o.o. do Elitarnego Klubu Gazel Biznesu, czyli firm dynamicznie rozwijających się i zweryfikowanych pod względem wiarygodności i solidności. Przynależność potwierdzona przez Puls Biznesu we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland.

 


2007

FIRMA PRIMUS INTER PARES

Tytuł przyznawany firmom inwestującym w kapitał ludzki i uznanym na rynku. 

 2005

GAZELA BIZNESU – NR 2 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Tytuł przyznany przez Puls Biznesu we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland, potwierdzający przynależność do Elitarnego Klubu Gazel Biznesu, czyli firmom dynamicznie rozwijającym się i zweryfikowanym pod względem wiarygodności i solidności.

 


2004

GAZELA BIZNESU – NR 1 WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Tytuł przyznany przez Puls Biznesu we współpracy z wywiadownią gospodarczą Coface Poland, potwierdzający przynależność do Elitarnego Klubu Gazel Biznesu, czyli firmom dynamicznie rozwijającym się i zweryfikowanym pod względem wiarygodności i solidności (12 miejsce w RANKINGU KRAJOWYM).


Certyfikaty

2012

CERTYFIKAT WSPÓŁPRACY

Potwierdzenie współpracy przez Biuro Informacji Gospodarczej Infor Monitor S.A. na rzecz minimalizowania ryzyka gospodarczego.

 

 


2010

CERTYFIKAT WIARYGONOŚCI BIZNESOWEJ D&B Poland
 
Prestiżowe wyróżnienie nadawane przez Dun & Bradstreet Poland. Do grona uhonorowanych mogą należeć wyłącznie firmy o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według D&B Poland. Wyróżnieni certyfikatem, to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

2010

CERTYFIKAT - RZETELNA FIRMA

Wyróżnienie przyznawane przez KRD. Posiadacz tego certyfikatu współpracując z Krajowym Rejestrem Długów przyczynia się do poprawy płynności finansowej polskich przedsiębiorstw oraz popiera etyczne prowadzenie działalności gospodarczej.


2007

ŚWIADECTWO OCHRONNE
 
Potwierdzenie nadania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Prawa Ochronnego na znak towarowy.

 


Szybki kontakt

tel./fax: 044 682 24 60 / 044 682 31 25

PROJEKTY UE